Czestochowa

Czestochowa

Częstochowa to określenie, jakie wywodzi się od słowa Czenstochow czy też rosyjskiego określenia podobnie brzmiącego. Odnosi się rzecz jasna do jednego z miast Polski na prawach powiatu, które usytuowane jest na terenie południowych krańców naszego malowniczego państwa. Jest to miasto będące siedzibą powiatu częstochowskiego. Warto wspomnieć, że jeszcze przed podziałem administracyjnym, jaki wprowadzony został w rok 1999, Częstochowa była nadrzędnym fragmentem ówczesnego województwa częstochowskiego, stanowiąc dokładniej rzecz biorąc jego siedzibę. Obecnie, po tym jak zaczęły obowiązywać nowe podziały administracyjne, miasto stało się elementem składowym potężnego województwa śląskiego.

W zakresie Częstochowy warto wspomnieć, że jest to miejscowość leżąca na terenie Małopolski. Jest otoczona wodami RZEKI Warty. Zgodnie ze statystykami z ostatnich lat było to pod względem terytorialnym generalnie dwunaste miasto w naszym kraju. Patrząc na to, jaką zajmuje powierzchnię. Ponadto Częstochowa zajmuje trzynastą pozycję, jeżeli chodzi o liczbę żyjącej w niej ludności w porównaniu z innymi miastami w naszym kraju. Ogólnie dwa lata temu niespełna, w Częstochowie żyło ponad 230 tysięcy ludności. Jeżeli chodzi o koleje losów tego obszaru na polskiej mapie geograficznej, to było to miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego . Nie cała była to część współczesnej Częstochowy, zaś jej fragmenty, a wiec tzw. Stara Częstochowa. Musimy wiedzieć, że jest to w całym regionie śląskim chyba punkt główny, gdy mowa o względy aglomeracyjne, jak także centrum kulturalne, gospodarcze oraz administracyjne.

Jest umiejscowiona na północnych częściach województwa śląskiego. Ma wiele niesamowicie pięknych budynków oraz obiektów takich jak bazylika jasnogórska czy też uznawany za wręcz miejsce kultu, do którego rok rocznie organizowane są liczne pielgrzymki – klasztor na Jasnej Górze. W nim znajduje się przepiękny obraz Matki Bożej i dlatego też Częstochowa w ogóle uznawana jest przede wszystkim za polskie miasto religijne. Tu organizowane są rozmaite pielgrzymki nie tylko z rejonów Polski, ale ogólnie z całego świata. Systematycznie do obiektów sakralnych Częstochowy jako miejsca uznawanego wręcz za świętą miejscowość jeżeli chodzi o kult maryjny odwiedzają tabuny pielgrzymów.

Warto także dokonując charakterystyki tejże miejscowości wspomnieć nieco o samej specyficznej nazwie jaką jest określenie Częstochowa. Otóż zgodnie z dowodami etymologicznymi jest to określenie, jakie wiąże się z chowaniem. Otóż jest to mix dwóch słów – często oraz chować się, prawdopodobnie wynikający z tego, że chował się widok na miasto przez leżące licznie w regionie wzgórza. Podróżnicy przybywający do Częstochowy po prostu w pełni nie mogli dostrzec jej krasy, bowiem uroda miasta była przysłonięta przez wskazane wyżej wzgórza. Musimy wiedzieć, że jest jeszcze jedna teoria, już bardziej uznawana przez Słownik Geograficzny, a mianowicie pochodząca od legendarnego założyciela miasta a więc Częstocha. Jego imię często występowało jako Chestoch, ale tak czy inaczej dało podwaliny określeniu do dziś przetrwałemu, jakim jest właśnie Częstochowa.

Częstochowa generalnie została utworzona dość późno, a początkowo jej powierzchnia zajmowała zaledwie niewiele ponad trzydzieści trzy kilometry kwadratowe. Ukształtowanie terenu stanowią wzniesienia mające maksymalnie do trzystu metrów wysokość. Za najwyższą uznaje się Górę Ossona.

– autor artykułu